Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Μόνιμες Επιτροπές


Οι Μόνιμες επιτροπές συστήνονται για την μελέτη θεμάτων που αφορούν το Τ.Ε.Ε., τόσο σε επαγγελματικά θέματα Μηχανικών όσο και σε θέματα που ενδιαφέρουν γενικότερα την Ελληνική κοινωνία.

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές.

Στις Μόνιμες Επιτροπές συμμετέχουν μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων και λοιπά μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., καθώς και άλλα μέλη του Τ.Ε.Ε.

Όταν παρίσταται ανάγκη, συγκροτούνται έκτακτες Επιτροπές, για εξέταση ειδικών θεμάτων, ή Ομάδες Εργασίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου κάθε φορά επιστημονικού έργου, στις οποίες, εκτός από τα παραπάνω μέλη, είναι δυνατό να συμμετέχουν και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Τ.Ε.Ε.

Το έργο των εκτάκτων επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από τις συγγενέστερες, ως προς το αντικείμενό τους, Μόνιμες Επιτροπές ή Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων ή και απευθείας από τη Διοικούσα Επιτροπή.


1. Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων & Νέων Μηχανικών

Υπέυθυνος: Στρογγυλός Γιάννης

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πτυχίο Τηλέφωνο
Αποστολάκης Μιχαήλ Η.Μ. 1983 28210 29251
Κωνσταντουδάκη Σοφία Π.Μ. 1999 28210 46015
Μαραθιανού Μαρία Π.Μ. 1994 28250 32470
Μάρακα Αντιγόνη Π.Μ. 1999 28210 79175
Νικολουζάκη Βασιλική Π.Μ. 1996 28210 99990
Παπαβασιλείου Σοφία Π.Μ. 1987 28210 73290
Παπατζανάκης Ελισσαίος Α.Μ. 1978 28210 55665
Ροδομαγουλάκης Σταμάτης Π.Μ. 1994 28210 88409

2. Μ.Ε. Υποδομών - Έργων & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπέυθυνος: Καλογερής Νίκος

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πτυχίο Τηλέφωνο
Αποστόλου Απόστολος ΜΠΔ 1993 28210 59577
Βαριδάκης Εμμανουήλ Μ.Μ. 1980  
Καμενόπουλος Σωτήρης ΜΠΔ 1993 28210 56584
Καστάνης Γεώργιος Π.Μ. 1982 28210 40197
Κοπάσης Ελευθέριος Η.Μ. 1988 28210 56170
Περάκης Αλέξανδρος Μ.Μ. 1991 28210 63131
Σπαράκης Κων/νος Π.Μ. 1995 28210 50390
Τσομπανάκης Ιωάννης Π.Μ. 1992 28210 92836

3. Μ.Ε. Προστασίας Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού

Υπέυθυνος: Παπαμαρκάκη Φωτεινή

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πτυχίο Τηλέφωνο
Βιριράκης Δημήτριος Π.Μ. 1985 28210 41461
Θωμαδάκη Αικατερίνη Α.Μ. 1977 28210 30260
Κατσανεβάκης Ευάγγελος Α.Μ. 1983 28210 43800
Λουκάκης Νεκτάριος Α.Τ.Μ. 1993 28210 88200
Μελάκη Ιωάννα Α.Μ. 1983 28210 42800
Περράκης Νικόλαος Α.Μ. 1980 28210 74107
Τσουκάτος Νικόλαος Α.Μ. 1987 28210 51521
Χαιρέτης Νεκτάριος Μ.Μ./Η.Μ. 1992 28210 56566

4. Μ.Ε. Διατήρησης Μνημείων & Ανάδειξης Αρχ/νικής & Τοπίου

Υπέυθυνος: Τζοτζολάκη Ράνια

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πτυχίο Τηλέφωνο
Βεργεράκης Ελευθέριος Α.Μ. 1988 28210 94824
Μυλωνάς Αντώνιος Α.Μ. 1982 28210 64721
Παπαμιχελάκη Καλλιόπη Α.Μ. 1977 28210 28064
Πιστόπουλος Ζαχαρίας Α.Μ. 1979 28210 75326
Χριστοδουλάκης Ηλίας Α.Μ.   28210 43235
Χριστοδουλάκος Ιωάννης Α.Μ. 1979 28210 53075
Κυριακάκη Έφη Α.Μ.  
Νικηφοράκη Γεωργία Α.Μ.   28210 41528
Τζοτζολάκη Ράνια Α.Μ.   28210 44131

5. Μ.Ε. Επιστημονική & Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπέυθυνος: Κουκλάκης Κυριάκος

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Πτυχίο Τηλέφωνο
Βαρδιάμπασης Ιωάννης Η.Μ. 1991 28310 71021
Βουρδουμπάς Ιωάννης Χ.Μ. 1974 2821 42560
Δούβρης Δημήτριος ΜΕΤ. 1995 28210 86225
Κίτσιος Φώτης ΜΠΔ 1996  
Μάνου Σπυριδούλα Η.Μ. 1996 28210 50390
Μιχελάκης Γεώργιος Η.Μ. 1997 28210 51242
Μπούρος Σωτήριος ΜΗΧ. Η/Υ 1990  
Ξηρογιάννης Ιωάννης Π.Μ. 1990 28210 42615