Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Τοπικοί Σύλλογοι Μηχανικών


Στην συγκεκριμένη ενότητα φιλοξενούνται επιμέρους θέματα των κλαδικών Συλλόγων των Μηχανικών για το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Την ευθύνη για το περιεχόμενο φέρουν οι ίδιοι οι σύλλογοι.


  1. Τμήμα Χανίων του ΣΑΔΑΣ - Π.Ε.Α. (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων)
  2. Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Περιφερειακό Τμήμα Χανίων (Σύλλογος Μηχανολόγων)