Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Εκπροσωπήσεις


Το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης εκπροσωπείται στα παρακάτω συμβούλια και επιτροπές διαφόρων περιφερειακών και τοπικών φορέων.


 1. ΕΠΑΕ
 2. ΣΧΟΠ
 3. ΟΑΔΥΚ
 4. ΤΣΜΕΔΕ
 5. Ν.Α. Χανίων
  • Δ.Τ.Υ.Ν.Χ --> Συμβ. Δημόσιων Έργων
  • Δ/νση Πολ. & Πολεοδομικών Εφαρμογών
 6. Περιφέρεια Κρήτης - Δ/νση ΠΕΧΩ
  • ΕΠΑΕ
  • ΣΧΟΠ