Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Περιοδικό Διάσταση


Το Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, εκδίδει τριμηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό με το όνομα «ΔΙΑΣΤΑΣΗ». Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν και αποστέλλεται ταχυδρομικά σε 1500 περίπου αποδέκτες (μηχανικούς μέλη του Τμήματος, ΟΤΑ, Υπηρεσίες και Φορείς).

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ αποτελεί το εργαλείο μέσω του οποίου το Τμήμα μας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για τις δραστηριότητες του που έχουν σχέση με τεχνικά και αναπτυξιακά έργα της περιοχής μας. Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης είναι τα ακόλουθα:Περιοδικό Διάσταση - Τέυχος 24
Περιοδικό Διάσταση - Τέυχος 23
Περιοδικό Διάσταση - Τέυχος 22
Περιοδικό Διάσταση - Τέυχος 21
Περιοδικό Διάσταση - Τέυχος 20