Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Αντιπροσωπεία


Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Περιφερειακού Τμήματος αντιπροσωπευτικό όλων των μελών του.

Τα μέλη της εκλέγονται με άμεση, καθολική, μυστική ψηφοφορία των τακτικών μελών του Περιφερειακού Τμήματος με το σύστημα της απλής αναλογικής κατά συνδυασμό υποψηφίων η μεμονωμένο υποψήφιο.

Η Αντιπροσωπεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:


Τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης είναι:


Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Πόλη Επιτροπές
Βιδαλάκη Αργυρώ ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Βιριράκης Δημήτριος ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Βογιατζάκης Παρασκευάς ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Βουλγαράκης Απόστολος ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Γοργοράπτης Νικόλαος ΜΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Δαράκης Δημήτριος ΑΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Ελευθεριάδου Σοφία ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Καζάσης Φώτης ΜΗ/Υ Χανιά ΑΝΤ
Καλογερής Νικόλαος ΑΤΜ Χανιά ΑΝΤ
Κλωνιζάκης Μιλτιάδης ΔΟΜΜ Χανιά ΑΝΤ
Κοββαντζής Κωνσταντίνος ΗΜ Χανιά ΑΝΤ
Κονταξάκης Μιχάλης ΜΠΔ Χανιά ΑΝΤ
Κοπάσης-Κοπασάκης Ελευθέριος ΗΜ Χανιά ΑΝΤ
Κουκλάκης Κυριάκος ΗΜ Χανιά ΑΝΤ
Κρεβατσούλης Εμμανουήλ ΠΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Κρυοβρυσανάκης Ορέστης ΠΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Λεράκης Εμμανουήλ ΜΠΔ Χανιά ΑΝΤ
Λιολιος Κωνσταντίνος ΜΜ Χανιά ΑΝΤ
Λύκος Σταμάτιος ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Μαγιάφας Αναστάσιος ΑΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Μαλινδρέτου Μαργαρίτα ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Μανουσάκης Παντελ-Γιώργος ΜΠΔ Χανιά ΑΝΤ
Μαρινάκης Δημήτριος ΧΜ Χανιά ΑΝΤ
Ματζιορινη-Γκαζή Μαρία ΑΤΜ Χανιά ΑΝΤ
Μπαλωμενάκης Γεώργιος ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Μπροκαλάκης Κωνσταντίνος ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Νικηφοράκη Γεωργία ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Ξιφαράς Κωνσταντίνος ΜΠΔ Χανιά ΑΝΤ
Ξυνίδης Νικόλαος ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Παπαγιαννάκη Μαριάνθη ΠΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Παπαμιχελάκης Γεώργιος ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Πατρικάκης Στυλιανός ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Πεσδεμιώτης Ιωάννης ΗΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Πιταριδάκης Αντώνιος ΗΜ Χανιά ΑΝΤ
Πριναράκης Δημήτριος ΠΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Ρόβλιας Ηλίας ΑΤΜ Χανιά ΑΝΤ
Ροδολάκη Βασιλική ΠΜ Χανιά ΑΝΤ
Σκαράκη Δανάη ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Σπανδάγου Χριστίνα ΑΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ
Σταυρακάκης Ιωάννης ΑΤΜ Χανιά ΑΝΤ
Στρογγυλός Ιωάννης ΗΜ Χανιά ΑΝΤ
Τριχάκη Ιωάννης ΜΗΠΕΡ Χανιά ΑΝΤ
Τσουκάτος Ιωάννης ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Τσουρής Ιωάννης ΑΜ Χανιά ΑΝΤ
Φανουργάκης Γεώργιος ΑΤΜ Ρέθυμνο ΑΝΤ