Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης


Από την έναρξη λειτουργίας του τοπικού τμήματος, στα γραφεία του λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του. Η Βιβλιοθήκη σήμερα αριθμεί 2500 περίπου τίτλους.

Με στόχο τα μέλη του Τμήματος να βρίσκουν στη Βιβλιοθήκη έναν έγκυρο και χρήσιμο συνεργάτη, μεριμνούμε για το συνεχή εμπλουτισμό της με τις πιο ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές εκδόσεις που καλύπτουν τους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών των Μηχανικών και συναφείς κλάδους.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων του Τμήματος, δηλαδή Δευτέρα - Παρασκευή από 8:00 έως 14:30.

Για να δανειστεί κάποιος βιβλίο θα πρέπει να παρουσιάσει την αστυνομική του ταυτότητα ή τη κάρτα μέλους του ΤΕΕ.

Ο μέγιστος χρόνος δανεισμού είναι 15 μέρες.

Η αναζήτηση γίνεται μέσω του κεντρικού συστήματος βιβλιοθηκών του ΤΕΕ (http//:portal.tee.gr)και είναι απαραίτητα για κάθε βιβλίο ο αριθμός εισαγωγής, ο ταξιθετικός αριθμός και ο τίτλος ή ο συγγραφέας

Ο κωδικός για τη βιβλιοθήκη στα Χανιά είναι ΔΚΡ-ΧΑΝΙΑ και για το Ρέθυμνο ΔΚΡ-ΡΕΘΥΜΝΟ.