Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Διοικούσα Επιτροπή


Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Τ.Ε.Ε. για την υλοποίηση της πολιτικής του. Αποτελείται από το Προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα) και 6 μέλη, που όλοι εκλέγονται από την Αντιπροσωπεία.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. – Τμήματος Δυτικής Κρήτης αποτελείται από τους συναδέλφους:


Πρόεδρος: Αντώνης Πιταριδάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Βογιατζάκης Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Γραμματέας: Κων/νος Μπροκαλάκης Πολιτικός Μηχανικός
Μέλη: Ρόβλιας Ηλίας Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Κυριάκος Κουκλάκης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Απόστολος Βουλγαράκης Πολιτικός Μηχανικός
Σταμάτης Λύκος Πολιτικός Μηχανικός
Ιωάννης Στρογγυλός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μιλτιάδης Κλωνιζάκης Δομικός Μηχανικός