Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Παρατάξεις TEE - Τμήμα Δυτικής Κρήτης


Ο χώρος αυτός διατίθεται γιά ανακοινώσεις Παρατάξεων των μελών του ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης. Την ευθύνη για το περιεχόμενο φέρουν οι Παρατάξεις.

Στο ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης υπάρχουν οι εξής παρατάξεις:


  1. "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
  2. "Ελ.Ε.Μ. - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"
  3. "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
  4. "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
  5. "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ"
  6. "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Κ.Μ."
  7. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ