Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

ΤΣΜΕΔΕ


Οι διευθύνσεις των υποκαταστημάτων του ΤΣΜΕΔΕ στη Δυτική Κρήτη είναι:

Χανιά

Διεύθυνση:Πλατεία Ελευθερίας 2, ΤΚ 73100 Χανιά
Tηλέφωνο:28210 56936

Ρέθυμνο

Διεύθυνση:Κουντουριώτου 140, ΤΚ 74100 Ρέθυμνο
Tηλέφωνο:28310 53265

Οδηγός Ασφαλισμένου-Συνταξιούχου ΤΣΜΕΔΕ
Αναδιάρθρωση ΤΣΜΕΔΕ
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
Υποκαταστήματα ΤΣΜΕΔΕ σε όλη την Ελλάδα

Ασφαλιστικές Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ
1.1.2003 – 31.12.2003

Ι. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 

Α. Παλιό Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)

 

Άνω 5ετίας

Κάτω 5ετίας

Κύρια Σύνταξη

111,75 €

67,05 €

Ειδικός Λογαριασμός

57,77 €

34,66 €

Εφ’ άπαξ ΕΛΠΠ

19,26 €

19,26 €

Κλάδος Υγείας

36,04 €

36,04 €

 

Β. ΝΕΟ Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)

 

Άνω 5ετίας

Κάτω 5ετίας

Κύρια Σύνταξη

111,75 €

67,05 €

Επικουρική Σύνταξη

33,53 €

20,12 €

Κλάδος ΠΡΟΝΟΙΑΣ

22,35 €

22,35 €

Κλάδος Υγείας

36,04 €

36,04 €


ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ

 

Α. Παλιό Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι έως 31/12/92)

 

Άνω 5ετίας

Κάτω 5ετίας

Εργοδοτικές Εισφορές

Κύρια Σύνταξη

111,75 €

67,05 €

 

Ειδικός Λογαριασμός

57,77 €

34,66 €

128,34 €

Εφ’ άπαξ ΕΛΠΠ

19,26 €

19,26 €

 

Κλάδος Υγείας

2,15%

2,15%

4,30%

(*) Σημ. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο Αποδοχών δε μπορεί να είναι κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/01/2003 ( 558,7521 € ) καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την Ανώτατη Κλάση του ΙΚΑ όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. ( έτος 2003 = 1960,25 € ). ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ – ΕΦ’ΑΠΑΞ επι 12 ( 12 Μήνες ). ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ επι 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ.Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).

Προσοχή!!! Για όσους Μηχανικούς έχουν γίνει κρατήσεις από 01/01/2003 έως 30/6/2003 θα πρέπει να ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ και να ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ( έως το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ) οι διαφορές που προκύπτουν λόγω της αναδρομικής αύξησης των εισφορών βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ.

Β. Νέο Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι από 01/01/93)

 

Άνω 5ετίας

Κάτω 5ετίας

Εργοδοτικές Εισφορές

Κύρια Σύνταξη

6,67%

4,00%

13,33%

Επικουρική Σύνταξη

3,00%

1,80%

3,00%

Κλάδος ΠΡΟΝΟΙΑΣ

4,00%

4,00%

 

Κλάδος Υγείας

2,15%

2,15%

4,30%

(*)Σημ . ΟΛΕΣ οι εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ άνευ ΟΡΙΟΥ. ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ..Αδείας + Δ.Χριστουγέννων ).