Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Αμοιβές Μηχανικών


ΣΣΕ Μηχανικών Βιομηχανίας

Μισθοί των Χημικών Μηχανικών στη Βιομηχανία
Οι μισθοί των χημικών μηχανικών μελών του ΣΤΕΒ για τον τομέα της βιομηχανίας. Το κείμενο έχει δημοσιευτεί και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ (22 Σεπ 03), τεύχος 2263, σελίδες 26-29.
(Μέγεθος αρχείου: 597 ΚΒ)

Μισθοί των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών στη Βιομηχανία
Οι μισθοί των Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών μηχανικών για τον τομέα της βιομηχανίας. Το κείμενο έχει δημοσιευτεί και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ (22 Σεπ 03), τεύχος 2263, σελίδες 29-32.
(Μέγεθος αρχείου: 807 ΚΒ)

Μισθοί των Ηλ/Γων, Μηχ/Γων, Ηλεκτρονικών και Ναυπηγών Μελών του ΣΤΕΒ στη Βιομηχανία
Οι μισθοί των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, ηλεκτρονικών και ναυπηγών μηχανικών μελών του ΣΤΕΒ για τον τομέα της βιομηχανίας. Το κείμενο έχει δημοσιευτεί και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ (22 Σεπ 03), τεύχος 2263, σελίδες 33-37.
(Μέγεθος αρχείου: 934 ΚΒ)


ΣΣΕ Μηχανικών Ιδιωτικού Τομέα

Μισθοί Μηχανικών Ιδιωτικού Τομέα
Οι μισθοί των μηχανικών για τον ιδιωτικό τομέα. Το κείμενο έχει δημοσιευτεί και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ (4 Αυγ 03), τεύχος 2258, σελίδες 23-26.
(Μέγεθος αρχείου: 403 ΚΒ)


Μισθοί Μηχανικών Δημοσίου

Μισθοί Μηχανικών Δημοσίου
(Μέγεθος αρχείου: 548 ΚΒ)


Αμοιβές Μελετών

Π.Δ.696/1974 (Σελίδα 1 έως 10)
(Μέγεθος αρχείου: 848 ΚΒ)

Π.Δ.696/1974 (Σελίδα 11 έως 20)
(Μέγεθος αρχείου: 815 ΚΒ)

Π.Δ.696/1974 (Σελίδα 21 έως 30)
(Μέγεθος αρχείου: 826 ΚΒ)